Медунски град

историјско-кастелолошка студија

Издавач:
Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица
Број страна:
440
Година издања:
2012.
Повез:
тврди, броширани
Формат:
17 x 24 цм
Тираж:
300
ISBN:
978-86-7215-295-1
COBISS.CG-ID:
20447760

У књизи „Медунски град”, у уводном делу историјско-кастелолошке студије, размотрени су историјски извори података о Медунској тврђави, који иначе дају доста ограничено податке за прецизно сагледавање елемената за реституцију објеката тврђаве. Дат је преглед досадашњих археолошких и конзерваторских истраживања. У студији је извршена анализа сачуваних остатака око тридесет објеката и глобална конзерваторска анализа комплекса горње зоне Медунске тврђаве и барбакана, односно доњег утврђења тврђаве. Анализирају се фазе развоја Медунске тврђаве као античког каструма „Метеона”, затим примарне средњовековне византијске тврђаве „Медиона”, секундарне — средњовековног кастела „Медуна” у предтурском периоду и „Медун-калеа” — артиљеријске тврђаве у време Турака и Млетака. Осим кастелолошких анализа фаза трансформација фортификацијских објеката тврђаве и фортификацијског система као целине, дат је и хронолошки историјат битака у околини тврђаве и опсада тврђаве у пост-средњовековном периоду, иначе дугог века Медунске тврђаве, активног фортификацијског објекта од старог века до година у другој половини XIX столећа. Посебно је обрађен историјски значајан период за историју Брда и Црне Горе од краја XVII до средине XVIII века, у којем су Кучи са својом посадом (коју су плаћали Млеци) држали Медунску тврђаву. У посебном поглављу студије дате су основне поставке Пројекта реституције Медуске тврђаве са изводима идејног пројекта реституције. Приложена је у студији и анализирана сва документарна грађа која се односи на кастелолошки и историјски аспект разматрања о Медунској тврђави са бројним графичким и фото прилозима.