Поријекло Куча-Дрекаловића I део

према млетачким аналима и документима (историографска расправа)

Издавач:
Издавачка кућа ”Медеон”, Подгорица
Број страна:
302
Година издања:
2016.
Повез:
тврди, златотисак
Формат:
17 x 24 цм
Тираж:
1500
ISBN:
978-9940-598-17-4 (књ. 1)
COBISS.CG-ID:
28948752

Први том књиге Поријекло Куча-Дрекаловића је историјска расправа и разматрање документарних доказа, који у потпуности доказује предање о пореклу Куча-Дрекаловића, највећег рода и скупа братстава у Кучима, и то да су генетски директно повезани, односно да су потомци Ђурађа Кастриота-Скедербега. У првом поглављу су анализирана сва досадашња тумачења предања о пореклу Дрекаловића аутора који су о овој теми писали. Затим, да би се дошло документарно до генетских спона Дрекаловића са Кастриотима, у наредним поглављима разматрају се Кастриоти и њихову животни путеви, почев од Ђурађа Кастриота-Скендербега, његовог сина и његових унука, а и каснијих генерација Кастриота у Италији, да би се преко млетачких анала Марија Сануда, опште признатих, меродавних историографских хроника из периода краја XV и почетка XVI столећа, дошло до докумената који потврђују генетску везу Дрекаловића са Кастриотима. Анализирано је преко 40 ставки млетачких анала Марија Сануда, који описују догађаје везане за Скендербеговог унука — Ђурађа II Кастриота, јер он, дошавши из Италије, подиже 1501. године устанак против Турака и ослобађа предео Љеша, где се две године одржао уз помоћ Млетака, да би после слома устанка доспео са породицом у турску конфинацију у Скадар. У том периоду се родио његов син Дрекале, касније позати војвода у Кучима, родоначелик Дрекаловића. Студија разматра и друге доказе и индиције који потврђују ову генетску везу Дрекаловића и Кастриота, као и догађаје у Италији у којима учествују Кастриоти (избегли после смрти Ђурађа Кастриота-Скендербега), обухвата и друге потомке Ђурађа II у Италији у Амафију. Први том књиге садржи око 60 прилога: фотокопије докумената, генеалогије, карте, хронолошке дијаграме, изгледе и основе кастела Кастриота, хералдику Кастриота, цртеже гравира Кастриота и др.