ПОРИЈЕКЛО КУЧА-МРЊАВЧЕВИЋА

историографска расправа по документарним изворима и предању о пореклу

Издавач:
Издавачка кућа „Медеон”, Подгорица
Број страна:
364
Година издања:
2017.
Повез:
тврди, златотисак
Формат:
17 x 24 цм
Тираж:
500
ISBN:
978-9940-598-27-3
COBISS.CG-ID:
32335120

Књига је рађена као историографска расправа и разматрање документарних доказа за Куче-Мрњавчевиће, осниваче племенске заједнице у Кучима, о пореклу рода, који је по предању у директном генетској вези са Гојком Мрњавчевићем, трећим братом краља Вукашина и деспота Угљеше Мрњавчевића. Претходно је дата генеза формирања племена и поделе по родовима у племенској заједници, те се тумаче етимолошки и историјски аспекти самог назива племена Кучи, јер Мрњавчевићи и доносе тај назив племенској заједници Куча, коју оснивају средином XV вијека. Анализирана су и сва досадашња тумачења предања о пореклу Мрњавчевића, по писању аутора који су обрађивали ову тему. Студија о пореклу Мрњавчевића у Кучима се бави истраживањем историографске документарне грађе и да ли је Гојко Мрњавчевић био само епска или реална историјска личност из династије Мрњавчевића. Алализирају се документи који се односе на великог царског логотета Гојка, који се помиње у две царске повеље, а и писмо папе Иноћентија VI логотету Гојку из 1354. године, као и остали записи о трећем брату Мрњавчевића, Гојку. По хронолошкој анализи и другим чињеницама поуздане су индиције да је велики царски логотет Гојко иста личност — управо Гојко, трећи брат у династији Мрњавчевића. Студија се бави и генезом кретања и промена боравишта предака рода Мрњавчевића из Куча, од Скадра, преко места Кучи код Балеча, долине Цијевне, до околине Медуна и катуна, налазећи доказе у Скадарском кастриху из 1614. године и турским дефтерима из 1485. и 1497. године о непосредним прецима Мрњавчевића из Куча. Такође су разматране околности у Скадарским ратовима почетком XV века и везе предака Мрњавчевића из Куча са Балшићима и деспотом Ђурађем Браковићем за које су ратовали, као и каснија ратовања војводе Ђурађа Мрњавчевића — нишког кнеза, у тзв. „деспотовој војни” 1443. године. Анализиране су основе докумената тзв. „Угарских диплома породице Марнавић”, које потврђују генетску везу Ђурађа Мрњавчевића, нишког кнеза, са великашем Гојком Мрњавчевићем као и фалсификати ових докумената бискупа Томка Марнавића. На основу изложене и анализиране документарне грађе и хронолошких анализа неспорно је да постоји генетска веза рода Мрњавчевића из Куча са логотетом Гојком Мрњавчевићем, иначе реалном историјском личношћу. Студијом су, у посебном одељку, обухваћени историографски подаци о великашима Мрњавчевићима, хералдички подаци и кастелолошки преглед њихових објеката. Књига садржи и око 60 прилога: карте, геалогије, фотографије, хронолошке дијаграме и фотокопије докумената.