ТОПОВИ МЕДУНСКЕ ТВРЂАВЕ

СИМБОЛИ ПЛЕМЕНСКЕ СЛОБОДЕ КУЧА 1688–1739 (историографска расправа)

Издавач:
Издавачка кућа „Медеон”, Подгорица
Број страна:
224
Година издања:
2021.
Повез:
тврди
Формат:
16,5 x 26,5 цм
Тираж:
200
ISBN:
978-9940-598-49-5
COBISS.CG-ID:
17528068

Тема о топовима на Медунској тврђави на основу неких досад необјављених докумената из млетачке архивске грађа и коресподенције са кучким војводама, који су коришћени у књизи, донекле даје одговоре на давна полемисана историјска питања — да ли су, и у којој мери и периоду, црногорска и брђанска племена била аутономна, самостална и слободна током одређених периода вековне турске окупације. О топовима, као симболима слободе Куча у периоду после ослобађања Медунске тврђаве и у дужем периоду поседовања тврђаве са кучким гарнизоном на тврђави, који су плаћали Млеци, се говори на бази документарне грађе са анализама млетачкох докумената и анализама степена слободе племена Куча у разним периодима током турске окупације. Такође се разматрају и подаци о топовима на Медунској тврђавима у предтурским и турским периодима тврђаве. Разматра се улога и значај Медунске тврђаве са топовима у систему успешне одбране племенске заједнице Куча, те је дата и хронологија битака за Медунску тврђаву