ВОЈВОДА РАДОЊА ПЕТРОВИЋ — ГУВЕРАДУРСТВО БРДА

(историографска студија)

Издавач:
Фонд за развој Куча „Марко Миљанов”, Подгорица
Број страна:
608
Година издања:
2019.
Повез:
тврди, омот
Формат:
19 x 27 цм
Тираж:
500
ISBN:
978-9940-724-11-5
COBISS.CG-ID:
39262224

У студији је обрађен историјски аспект ентархиског појма — Брда (Горњих Брда или Moti Superiori) у односу на матицу Црну Гору, подручја брдских племена и посебно Куча, формирање племенских заједница у Брдима и племена Куча. Разматране су историјске околности и догађаји од постанка племена Кучи средином XV до краја XVII века. Посебно је дат основни опис, генеза, утицај и значај Медунске тврђаве на племенску средину у датим периодима. Разматрани су услови и стварања 11 млетачких гувернадурстава током млетачко-турских ратова у XVII и XVIII веку на подручјима бивше Зете и иницијативе за ослобођење од турске окупације преко млетачких губернија. У студуји је специјално разматран карактеристичан период највећег напретка племенске заједнице Куча и највећих успеха у ратовању Куча и брдских племена са Турцима од краја XVII до стредине XVIII века, када је настала и функционисала Губернија Брда. Дат је и осврт на услове уређење и фукционисање и опстајање гувернадурства, када је потиснута са подручја Куча, а и у Брдима турска окупациона управа те 172 година у овом периоду Турци нису могли да држе посаду на Медунској тврђави, већ је тврђава била са посадом и артиљеријом од 40 ратника из Куча који су плаћени као и остала управа гувернадурства од стране Млетака током ратних година, а и касније. Направљен је и увид преко историографске документационе грађе и у податке о личностима самих гувернадура Брда, војводе Радоње Петровића и његовог наследника војводе Илије Петровића, њихових предака и генетске лозе. Затим је дата и хералдика гувернаторства и Куча и кастелолошки преглед објеката из времена Гувернаторства Брда у Кучима, а такође и размотрена сазнања и документа о тзв. „Архиву кучких војвода”. Студија садржи око 90 прилога: карте, фотографије, копије изложених докумената, генеалогије, цртеже гравира и др.