О aутору

ПРЕДРАГ Р. ПЕТРОВИЋ рођен је 1938. године у Београду. Породичним пореклом је из Црне Горе, по оцу првоборцу, партизану и генералу ЈНА је са Косора у Кучима, одакле се породица 1906. године, са другим Дрекаловићима, иселила у Србију, у околину Лесковца, где је основано село Петровац. По мајци је од Лековића из Црмнице. Живи стално у Београду и Крашићима (Тиват). По основној струци је дипломирани грађевински конструктивни инжењер (статичар). Радио је у грађевинској оперативи и на пројектовању у земљи и Ираку и Либији, био је директор у ГК Комграпу,једном од водећих грађевинских предузећа у Југославији.

После активне службе од 2000. године бави се кастелолошко-конзерваторским истраживањем. Аутор је Идејног пројеката реконструкције и ревитализације Медунске тврђаве (2005. г.), затим студије „Медунски град” (издање Црногорске академије наука и умјетности, 2012. г.), која је номинована и у ужем избору за децембарску награду Подгорице. По истом пројекту и надзору аутора је урађена велика макета Медунске тврђаве за музеј на Медуну. Аутор је историографске расправе „Топови Медунске тврђаве, симболи племенске слободе Куча 1688–1739 г.”(2021 г.) и брошуре — ведуте „Медунска тврђава” (2019. г.).

Предраг Р. Петровић интензивно се бавио и историографским истраживањима везаним за средњовековне великашке породице Кастриота, Бранковића и Мрњавчевића, историографијом племена Куча и подручја Брда. Аутор је историографских расправа „Поријекло Куча-Дрекаловића”, I и II део (2016. г.), „Поријекло Куча-Мрњавчевића” (2017. г.), „Ко су Ђурађ Кастриот и Кастриоти” (2016. г.), „Да ли је мајка Ђурађа Кастриота — Скендербега Војислава Бранковић” (2016. г.), „Војвода Радоња Петровић — Гувернадурство Брда“ (2019. г.) и брошуре — ведуте „Основни родослов Дрекаловића“ (2021. г.).

Predrag R. Petrović