ОСНОВНИ РОДОСЛОВ ДРЕКАЛОВИЋА

рода из племена Куча и предака Кастриота

На формату тзв. ведуте дим. 60 x 80 цм приказан је основни родослов Дрекаловића, најбројнијег и дуги низ година водећег рода у племену Кучи и њихових предака Кастриота са гранањима свих братстава Дрекаловића у шеми родословног низа дугог 7 векова, од родоначелника Кастриота. На полеђини мапе ведуте су приказани одабрани кључни историографски документи генетске везе Дрекаловића и Кастриота и документи о српској припадности Кастриота, затим значајни историјски објекти за ова два рода и ликови њихових значајних личности, као и хералдички симболи Кастриота и Дрекаловића.