Панорамски приказ — ТВРЂАВА МЕДУН

реституција изгледа из XVII-XVIII века

Панорамски приказ Медунске тврђаве са ревелином у подножју тврђавског гребена из времена када су тврђаву држали Кучи (XVII и XVIII в.) и бедема илирског каструма Медиона са историјским и кастелолошким подацима, детаљима и описима значајнијих историјских епизода из прошлости Медунске тврђаве, архитектонским детаљима кастела, археолошком основом кастела са табелатним приказима, података о биткама и опсадама за тврђаву и хронологијом поседовања и управљања Медунским кастелом са хералдичким симболима поседника и картом племена Губерније Брда. Панорамски приказ, карта и табеле штампане су у боји. Формат листа ведуте — панорамског приказа са пратећим текстом и табелама са старо-ћириличним фонтом димензија је 80 х 60 цм у једном листу са текстовима и детаљима и на полеђини. У склопљеном омотном формату димензија је 20/30 cm.